Privacyverklaring

Wanneer u op onze website AlterLight.nl een bestelling plaatst, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, verwerken wij uw gegevens zorgvuldig en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken. AlterLight is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

1. PERSOONSGEGEVENS

AlterLight verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website;
- IP-adres;
- Internetbrowser en apparaattype.

2. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn (over een minderjarige), neem dan contact op via [email protected]. Deze informatie zal dan op uw verzoek worden verwijderd.

3. DOELEINDEN

AlterLight verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
- AlterLight analyseert uw gedrag op de website om deze daarmee te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten (beter) af te stemmen op uw voorkeuren.

4. BEWAARTERMIJN

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

5. DELEN MET DERDEN

AlterLight verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een door u met ons gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

AlterLight gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AlterLight zal zo snel mogelijk, maar uiterst binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. BEVEILIGING

AlterLight neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. We maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of persoonsgegevens invoert.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].